Curriculum Vitae

 

Personlige data

 

Født 1947, gift, far til 36-årig søn

 

Uddannelse

1975

 

1971

 

1969

1967

 

Arkitekt, afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, prof. Henning Larsens afd. Afd. M

Scenograf, Kunstakademiets Billedskole under scenograf Erik Nordgreen Byggetekniker, Byggeteknisk Højskole i København

Byggetekniker, Byggeteknisk Højskole i København
Udlært bygningstømrer, Tømrermester C J Christensen, Herlev

 

Efteruddannelse

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer, Entreprenørskolen

Restaureringsholdninger, Kunstakademiets Arkitektskole

”Folkeskoleloven og arkitekturen”, DAL

”Rum, form og funktion i folkeskolen”, Dansk Arkitekturcenter

Miljøvurdering af bygninger SBI

Miljørigtig projektering, Byggecentrum

AutoCAD, Handelsskolen

Brandsikringskonsulent

 

Stilling

Medindehaver af Erik Møller Arkitekter AS

Områdeleder

 

Arbejdsområde

 

Projektledelse, projekteringsledelse

Byggeledelse og fagtilsyn

Energibesparende byggeri, Miljøledelse

Økonomistyring

Skitsering og projektering og udvikling af projektkonkurrencer

 

Beskæftigelse

2006

2004 – 2006 

1990 – 2004

1988 – 1990

1984 – 1988

1983 – 1984

1982 – 1983

1981 – 1982

 

1977 – 1981

 

1974

1972

 

 

Optaget som partner i Erik Møller Arkitekter AS

Stifter af Terkelsens Tegnestue ApS og Studio A

Medstifter af, partner i Arkitektfirmaet Hou & Partnere

Ansættelse på Ib Hou's Tegnestue A/S

Freelance teater instruktørass., skuespiller og scenograf

Ansat i arkitektfirmaet Conmark, Vedbæk

Ansat på Finn Monies Tegnestue I/S, Gentofte

Medstifter af og partner i møbel- og indretningstegnestuen “Gruppe-77“

Medstifter af og partner i Arkitektgruppen af 7.7.77 ApS (nu ”KANT arkitekter”)

Ansat i Arkitektfirmaet Graae & Helger

Ansat i Arkitektfirmaet Holm & Grut

 

Andet

Prækvalificeret som Kgl. Bygningsinspektør i 1999 og 2003

Medlem af Akademisk Arkitektforening (MAA)

Medlem af Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring.

Formand for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

Medlem af CafeTeatrets Venner

Medlem af Økologisk Landsforening og Landboforeningen

Gefion.

 

Tillidshverv

2010 –

 

2010 –

2010 –

2009 –

 

2009 –

2008 –

 

2008 –

 

2006 –

2002 –

1999 –

 

1998 –

 

1997 –

1995 – 2001

 

1995 – 2001

1994 – 2004

1994 – 2001

 

1992 –

1991 – 1995

1971 – 1974

 

 

 

Medlem af Det internationale Udvalg – Netværksgruppen, Danske Ark

Medlem af Det Grønne Råd, Frederiksberg Kommune

Medlem af facadeudvalget i Frederiksssberg Kommune

Medlem af projektgruppe under "Værdiskabende
Byggeproces", Værdibyg.dk

Udpeget til medlem af Aftaleudvalget i Danske Ark

Indvalgt i bestyrelsen af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse (fra 2010 formand for foreningen)

Udpeget til Statens Kunstfond for 3 år i Udvalget For Kunst I Det Offentlige Rum

Formand for lokalrådet på Glænø

Valgt som suppleant til Akademiet

Udpeget til bygningspræmieringsudvalget i Glostrup Kommune

Indvalgt i DAL/AA’s indstillingsudvalg til uddeling af miljøprisen

Optaget i Kunstnersamfundet, arkitektsektionen

Medlem af By- og Boligministeriets “Arkitekturpolitiske kontaktudvalg”

Leder af Akademisk Arkitektforenings afd. for København

Indvalgt i Akademisk Arkitektforenings repræsentantskab

Indvalgt i ledelsen for Akademisk Arkitektforenings afd. for København

Indvalgt i bestyrelsen i “CafeTeatrets Venner”

Censor ved Byggeteknisk Højskole i København

Medlem af Elevforsamlingen på Kunstakademiets Arkitektskole.

Øvrige aktiviteter

2004 – 2006

 

2003 – 2005

 

1999 –

 

1994 – 1999

1988 –

1984 – 1988

 

 

1977 – 1990

 

1976 – 1978

1975 – 1980

 

1974 – 1996

 

1973 – 1988

1972 – 1974

Initiativtager til Dialogfabrikken i Sydhavnen (TT & Studio A)

Initiativtager til ”Keddelsmedien”, Center til Formidling af
Kunst og Kultur

Driver økologisk landbrug med kvægavl og bebor Toftegaard, Glænø

Ansv. redaktør af tidsskriftet “Fyrtårnet”, Christiansø

Arrangør og rejseleder af skiture til Beitostølen

Scenograf, instruktørass. og skuespiller Fiolteatret, Bådteatret, CafeTeatret samt teatergrupperne Fønix, Turnus, Dueslaget

I ledelsen af bygningsrestaureringsprojektet Ørnhyltan, Sverige

Billedredaktør på tidsskriftet "Socialisten"

I ledelsen af forlaget ”Aurora”. Udgivelse af bøger og tidsskrifter

Initiativtager til”Anpartsrederiet Elise”, et skibsrestaureringsprojekt

Grafisk design, bl.a. teaterplakater

I redaktionen af Elevforsamlingens blad og trykkeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

henrikterkelsen.dk